Google education

Google for Education – Onlineresurser för lärare och elever

Använd Googles verktyg tillsammans för att göra skillnad i undervisningen. Workspace for Education … Läs mer om Google Workspace for Education. Classroom …

Få åtkomst till kostnadsfria utbildnings- och onlineverktyg för lärare och elever, inklusive lektionsplaner, appar och spel som främjar inlärningen i klassrummet.

Google Learning – Digital Learning Tools & Solutions

Google Learning – Digital Learning Tools & Solutions

Explore learning tools, cloud solutions, and programs designed for higher ed. Find tools for higher education. Get access to digital tools, training, support, …

Explore digital learning tools and solutions from Google designed to help everyone in the world learn anything in the world.

Vanliga frågor om Google Workspace for Education

Vanliga frågor om Google Workspace for Education – Google Workspace-administratör Hjälp

Google Workspace for Education är en uppsättning verktyg och tjänster från Google som har skapats särskilt för skolor och hemundervisning.

Nedan finns vanliga frågor om Google Workspace for Education.Allmän informationÖppna alla   |   St

Google Workspace for Education – Partille kommun

Google Workspace for Education

I Partille kommuns skolor används Google Workspace for Education. På denna sida kan du läsa mer om vad det innebär och hur tjänsten används.

Google Education för lärare – Cornerstone

Google Education för lärare. I Google Classroom lär du dig hur kursmaterial, arbetsuppgifter, inlämningsuppgifter och annat fil-material samlas för en klass …

I Google Classroom lär du dig hur kursmaterial, arbetsuppgifter, inlämningsuppgifter och annat fil-material samlas för en klass.

Google Scholar

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, …

Med Google Scholar får du en enkel løsning til brede søgninger efter videnskabelig litteratur. Søg blandt mange forskellige fag og kilder: Artikler, afhandlinger, bøger, uddrag og domstolsudtalelser.

Google Workspace for Education – Foxway

Google Workspace for Education (tidigare Google Apps for Education (GAfE) gör det enklare att bemöta dagens elever och bättre stimulera deras arbete i …

Google for Education – Online Partner

Undervisningen blir smidigare och eleverna stöttas i att lämna in så bra arbeten som möjligt. Verktyg för tillgänglighet hjälper alla elever att lära, växa och …

Keywords: google education